Moja prava

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Gewaltschutzgesetz) treba osigurati da sve osobe koje su pretrpile nasilje budu zaštićene od svakog daljnjeg oblika nasilja. Sljedeće informacije pružit će vam početni pregled vaših prava. Preporučujemo da uzmete u obzir besplatno savjetovanje u uredu savjetnika za zaštitu od nasilja, koji će s vama razgovarati o svim potrebnim pravnim koracima te njihovoj pripremi.

Zabrana povratka i udaljavanje

Kada policija na temelju određenih činjenica – posebice nakon zlostavljanja ili prijetnje – procijeni da je ugroženo vaše zdravlje, sloboda ili čak život, osobi koja vas ugrožava može zabraniti ponovni pristup stanu ili kući te neposrednoj blizini doma. Ako se dotični opire napustiti područje pod zabranom pristupa, policija će ga udaljiti.

Ako su ugrožena i djeca mlađa od 14 godina, policija može osobi koja ih ugrožava zabraniti i pristup školi, objektima za zbrinjavanje djece i mjestima za poslijepodnevne aktivnosti djece.

Policija će od nasilnika koji je pod zabranom pristupa odmah uzeti ključeve stana ili kuće. On smije ponijeti samo nužne predmete za osobne potrebe.

Zabrana pristupa i nalog za udaljavanje može se primijeniti na svaku osobu koja je izvor opasnosti, uključujući vlasnika stana kao i bivšeg prijatelja koji "navrati" u stan.

Zabrana pristupa najprije traje dva tjedna. Ako ugrožavatelj ne poštuje tu zabranu, bit će kazneno gonjen. Tijekom prva tri dana policija mora provjeriti pridržavanje zabrane pristupa pretraživanjem stana ili kuće.

Neovisno o tome trebali biste kod svakog kršenja zabrane odmah pozvati policiju! Zabrana pristupa vrijedi i za vas, odnosno, ne smijete ugrožavatelja pustiti u stan ili kuću. Ako tijekom zabrane pristupa hitno nešto treba iz stana ili kuće, po to smije doći samo uz pratnju policije.

Ako bez odlaganja, no najkasnije unutar 2 tjedna na sudu zatražite izdavanje sudskog naloga, zabrana pristupa završit će najkasnije 4 tjedna nakon njezina početka. Unutar tog razdoblja sud će donijeti odluku o vašem zahtjevu, a u slučaju pozitivnog ishoda zaštita zabranom pristupa prijeći će na zaštitu koja uključuje sudski nalog.

Produljena zaštita koja uključuje sudski nalog

Ako je potrebna zaštita od nasilnika, odnosno, zaštita tijekom razdoblja razdvajanja, možete na okružnom sudu (Bezirksgericht) uputiti zahtjev za izdavanje sudskog naloga.

Vlasnički i posjednički odnosi dotičnog stana ili kuće nemaju nikakav utjecaj. Stoga se od nasilnika može tražiti da napusti dom uz zabranu pristupa čak i ako je vlasnik stambene jedinice.

Preduvjet za zahtjev izdavanja sudskog naloga je dokaz ili prijetnja nasilnog čina ili psihičkog zlostavljanja, na temelju čega nije moguć suživot i sastajanje na istome mjestu.

Kako bi se postigla potpuna zaštita nakon zabrane pristupa, u roku od 2 tjedna nakon intervencije policije morate se obratiti okružnom sudu. Sudski nalog ne podrazumijeva da je policija izdala zabranu pristupa: Dakle, možete se obratiti sudu neovisno o tome i bez pridržavanja ikakvog roka.

Sud također može izdati sudski nalog u određenim slučajevima bez ispitivanja nasilnika. Na vaš zahtjev od nasilnika može:

  • zatražiti da napusti stan/kuću i neposredno okruženje
  • zabraniti povratak u stan/kuću i neposredno okruženje
  • zabraniti zadržavanje na određenim mjestima (poput vrtića, škole, igrališta ili radnog mjesta) i/ili
  • zabraniti svako sastajanje i
  • stupanje u kontakt (telefonom, SMS-om ili iznenadnim kontaktom).

Zabrana povratka u stan ili kuću može trajati najdulje 6 mjeseci. Ako u tom vremenu pokrenete sudski postupak za rješavanje stambenih odnosa, primjerice rastavu braka, zabrana se na vaš zahtjev može produljiti do pravovaljanog završetka postupka, tako da više ne morate stanovati zajedno s osobom koja vas ugrožava.

Zabrana stupanja u kontakt i sastajanja te bilo kojeg zadržavanja na određenim mjestima, vrijedi najprije najdulje 1 godinu i kod zlouporabe zabrane može se produljiti za još jednu godinu ako to zatražite.

Ako se nasilnik ne pridržava sudskog naloga, odmah o tome obavijestite policiju, koja će na licu mjesta osigurati da se nasilnik pridržava propisanih mjera. Ugrožavatelj će dobiti administrativnu kaznu i o tome će biti obaviješten sud.

Savjetovanje i pomoć preko centra za zaštitu od nasilja

Centar za zaštitu od nasilja je zakonski definirana državna ustanova specijalizirana za pružanje potpore žrtvama obiteljskog nasilja i ugrožavanja.

Ako policija izda zabranu pristupa, odmah će o tome obavijestiti centar za zaštitu od nasilja. Savjetnica će stupiti u kontakt s vama i ponudit će vam aktivnu potporu. Ponuda obuhvaća sastavljanje sigurnosnog plana pravnog savjetovanja (npr. kod zahtjeva za izdavanje sudskog naloga) do emocionalne i društvene podrške.

I kada se ustanovi ugrožavanje, policija mora o tome obavijestiti centar za zaštitu od nasilja, a u tom slučaju će se također odmah aktivno stupiti u kontakt s vama.

Naravno, centar za zaštitu od nasilja može izravno kontaktirati i s osobama koje su pogođene obiteljskim nasiljem ili ugrožavanjem, dakle bez prethodne intervencije policije.

Radna dozvola za doseljenice u slučaju obiteljskog nasilja

Stranim državljankama, kojima nije moguć suživot sa supružnikom koji nju ili maloljetnu djecu fizički napada ili im prijeti ili ih izlaže ponašanju koje bitno ugrožava njihovu psihičku dobrobit, smiju biti izdane radne dozvole.

Preduvjet je da je zbog nasilnog ponašanja supružnika

  • protiv njega izdana prijava nadležnog sigurnosnog organa ili
  • je izdan sudski nalog, odnosno, sudska odluka o razdvajanju ili
  • je došlo do razvoda braka ili
  • je zatražena pomoć liječnika, bolničke ustanove, centra za zaštitu od nasilja/interventne službe, doma za žene, socijalne službe za mlade ili centra za zaštitu djece ili je ta osoba/ustanova izdala odgovarajuću obavijest ili potvrdu.