Haklarım

Şiddetten Koruma Yasası, şiddete maruz kalan herkesin daha fazla şiddet saldırılarından korunmalarını temin etmeyi amaçlamaktadır. Aşağıdaki bilgiler size sahip olduğunuz haklar hakkında genel bir fikir vermek amacıyla derlenmiştir. Şiddet mağdurları için danışmanlık merkezlerinin sunduğu ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanızı tavsiye ederiz. Orada size gerekli tüm yasal adımlar ile ilgili bilgi verilebilir ve hazırlığı yapılabilir.

Mesken Men ve Uzaklaştırma

Polis, özellikle taciz veya tehdit gibi belirli eylemlere dayanarak, özgürlüğünüz veya hatta yaşamınızın riskte olduğu sonucuna varırsa, tehlikeyi oluşturan kişiyi eve/meskene girmekten ve ikamet yerinin doğrudan çevresinde bulunmaktan (geri dönmekten) men edebilir. İlgili kişi, bulunmaktan men edildiği yerden ayrılmamakta direnirse, polis onu uzaklaştırmak zorunda olacaktır.

14 yaşından küçük çocuklar da tehlike altındaysa, polis tehlikeyi oluşturan kişiyi okul, çocuk bakım yeri veya kreş gibi yerlere girmekten de men edebilir.

Polis, bulunma yasağı verilen şiddet suçlusunun ilgili mesken için elinde bulundurduğu anahtarlara derhal el koyar. Sadece kişisel ihtiyacı için gereken eşyaları yanında götürmesine izin verilir.

Tehlike oluşturan herkes, ister evin sahibi, ister arada bir meskende 'görünen' eski bir sevgili olsun, bulunma yasağı veya uzaklaştırma yaptırımına tabi tutulabilir.

Meskenden men yaptırımı öncelikle iki hafta için geçerlidir. Tehlikeyi oluşturan kişi bu yasağa uymazsa, suç işlemiş olur. İlk üç gün içerisinde polis meskenden men edilen kişinin bu yaptırıma uyup uymadığını evinize gelerek kontrol etmek zorunda olacaktır.

Bunun dışında da, her türlü ihlalde derhal polisi çağırmanız gerekir! Meskenden men yaptırımı sizin için de bağlayıcılık taşır; yani tehlikeyi oluşturan kişiyi evinize almanız da yasaktır. Söz konusu kişinin yasak devam ettiği sürece evde acilen ihtiyaç duyduğu bir şeyi varsa, onu sadece polis eşliğinde almasına izin verilir.

Derhal, ancak en geç 2 haftalık müddet içerisinde, mahkemede ihtiyati tedbir konması için başvuruda bulunursanız, meskenden men yaptırımı yürürlüğe girdiği tarihten en geç 4 hafta sonra sona erer. Bu müddet içerisinde mahkeme genellikle talebiniz hakkında karar vererek, olumlu karar verildiğinde meskenden men ile sağlanan koruma, ihtiyati tedbir kararı ile kesintisiz olarak devam edecektir.

Mahkeme Tarafından Verilen İhtiyati Tedbir Kararı ile Daha Uzun Süreli Koruma

Şiddet suçlusuna karşı daha uzun süreli koruma ya da ayrılık döneminde koruma gerekli olduğunda, bölge mahkemesinde ihtiyati tedbir talebinde bulunabilirsiniz.

Yaşadığınızın evin mülkiyetinin kime ait olduğu veya kiracısının kim olduğu hususu önem teşkil etmez. Buna göre şiddet suçlusu, uzaklaştırıldığı evin sahibi olsa bile, evden ayrılmaya zorlanabilir ve eve girmesi yasaklanabilir.

İhtiyati tedbir kararının verilmesi için gerek şart, birlikte yaşama veya bir araya gelmenin beklenemeyeceği derecede şiddet veya psiko-terörün bulunması veya bu yönde tehditlerin yapılmış olmasıdır.

Meskenden men yaptırımından sonra kesintisiz bir korumayı sağlamak için, polisin ilgili kişiyi men ettiği tarihten en geç 2 hafta içerisinde ilgili bölge mahkemesine başvurmalısınız. İhtiyati tedbir kararının verilmesi için polisin daha önce meskenden men yaptırımını uygulamış olma şartı aranmaz. Yani buna bağlı olmadan ve herhangi bir müddeti gözetmeksizin, mahkemeye başvurabilirsiniz.

Mahkeme belirli durumlara, şiddet suçlusunun beyanına başvurmadan da ihtiyati tedbir kararı verebilir. Talebiniz üzerine, şiddet suçlusunun:

  • evi ve ikamet yerinin doğrudan çevresini terk etmesini emredebilir,
  • eve ve ikamet yerinin doğrudan çevresine geri dönmesini yasaklayabilir,
  • belirli yerlerde (örn. kreş, okul, oyun bahçesi veya işyeriniz) bulunmasını yasaklayabilir ve/veya
  • her türlü buluşmayı ve
  • sizinle temasa geçmesini (telefon, SMS veya yolunuzu bekleyerek) yasaklayabilir.

Eve geri dönme yasağı, en fazla 6 ay için geçerli olur. Bu süre içerisinde mahkemede ikamet koşullarının netleştirilmesi için bir dava açarsanız, örn. boşanma davası açarak, bu yasak talebiniz üzerine bu davanın kesin olarak sonuçlanmasına kadar uzatılması mümkündür. Bu şekilde tehlike oluşturan kişiyle artık birlikte yaşamak zorunda kalmazsınız.

Temasa geçme ve buluşma yasağı ve belirli yerlerde bulunma yasağı öncelikle en fazla 1 yıl için geçerli olup bu yasak ihlal edildiği takdirde talep ettiğiniz halde bir yıl daha uzatılabilecektir.

Şiddet suçlusu ihtiyati tedbir kararını ihlal ederse, derhal polise haber veriniz. Polis olay yerinde şiddet suçlusunun emredilen yaptırımlara uymasını sağlamak zorundadır. Tehlike oluşturan kişi bir idari cezaya çarptırılır ve ayrıca mahkeme bilgilendirilir.

Şiddetten Koruma Merkezinin Verdiği Danışmanlık ve Destek Hizmeti

Şiddetten Koruma Merkezi, yasayla kurulmuş olan ve devlet tarafından finanse edilen, aile içi şiddet ve takipçi-tacizcilik mağdurlarına geniş kapsamlı koruma ile destek vermek üzerinde uzmanlaşmış bir kurumdur.

Polis meskenden men yaptırımı uyguladığında, derhal Şiddetten Koruma Merkezine haber verir. Bunun üzerinde bir danışman sizinle irtibata geçecek ve aktif destek teklif edecektir. Sunulan hizmetler, bir güvenlik planının oluşturulmasından yasal danışmanlığa (örn. ihtiyati tedbir başvurusu için) ve psikolojik-sosyal desteğe kadar uzanır.

Polis takipçi-tacizcilik suçunun işlendiğinden haber aldığında da Şiddetten Koruma Merkezine haber vermek zorundadır; bu durumda da sizinle irtibata geçilecektir.

Tabii ki aile içi şiddet ve takipçi-tacizcilik mağdurları Şiddetten Koruma Merkezine doğrudan, daha önce polis müdahalesi olmadan, başvurabilirler.

Aile İçi Şiddette Göçmen Kadınlara Çalışma İzninin Verilmesi

Eşleri, kendilerine veya reşit olmayan çocuklara karşı bedensel şiddet uygulamış olduğu veya onları tehdit etmiş olduğu veya ruh sağlığını önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen bir davranış sergilemiş olduğu yüzünden eşleri ile birlikte yaşamı sürdürmenin beklenemeyen yabancı uyruklu kadınlara, çalışma izni verilebilir.

Bunun için gerek şart, eşin şiddete başvuran davranışı yüzünden

  • emniyet güçleri nezdinde aleyhinde suç duyurusunda bulunulmuş olması veya
  • ona karşı bir ihtiyati tedbir kararının alınmış olması ya da başka bir meskene taşınması yönünde mahkeme emrinin verilmiş olması veya
  • evliliğin boşanmış olması veya
  • bir doktor, bir sağlık kuruluşu, bir şiddetten koruma merkezi/bir müdahale kurumu, bir kadınlar evi, bir gençlik dairesi/bir gençlik destek merkezi veya bir çocuk koruma merkezine başvurulmuş olması ve bu kişi/kurumun ilgili yerlere bildirim yapmış olması veya bu konuyu teyit edici bir yazı yazmış olmasıdır.