Bosanski


Kada će u Tirolu biti na raspolaganju besplatni antigen testovi?

Od decembra 2020., svi ljudi koji su nastanjeni u Tirolu i imaju najmanje 6 godina mogu besplatno obaviti antigensko testiranje i tako provjeriti svoj trenutni status koronavirusa.

VAŽNO: ako imate simptome bolesti slične gripi, javite se putem besplatne linije za zdravstvena pitanja 1450. Osobe koje su u posljednja tri mjeseca imale pozitivan rezultat testa takođe ne bi trebale učestvovati u testiranju.

Gdje se provode antigenska testiranja?

Besplatna antigenska testiranja provode se u ulicama za provođenje testiranja i mobilnim autobusima, u ljekarskim ordinacijama i apotekama.  

Ovdje možete naći pregled o mogućnostima za prijavu:

Mogu li se testirati i u drugom okrugu pored okruga u kojem živim?

Da.

Da li je potrebna prijava za besplatni antigenski test? 

Da. Prijave za besplatna antigenska testiranja su dostupne putem interneta na www.tiroltestet.at.

Šta moram sa sobom ponijeti na testiranje? 

Kao potvrdu prijave dobit ćete SMS poruku s vezom za određenu web lokaciju. Prilikom dolaska u ulicu za provođenje testiranja pokažite tu SMS poruku odnosno web vezu. Ako bude moguća telefonska prijava, dobit ćete broj linije testiranja.

Koliko se često antigenskim testovima možemo besplatno testirati na koronavirus?

Ova akcija testiranja treba svima u Tirolu omogućiti da na vlastitu inicijativu provjere svoj trenutni status zaraženosti koronavirusom. Besplatan antigenski test je stalno na raspolaganju. POZOR: negativan rezultat antigenskog testa ne znači da više ne morate paziti. I dalje se pridržavajte mjera kao što su održavanje udaljenosti, nošenje zaštite za usta i nos te odgovarajuća higijena ruku.

Ko se ne treba antigenski testirati? 

Osobe koje osjete simptome slične gripi i dalje se trebaju javiti putem besplatne linije za zdravstvena pitanja 1450 odnosno registrirati se za PCR test putem alata za online prijavu biroa za koordinaciju Tirol. Ne trebaju se testirati osobe koje su u zadnja tri mjeseca imale pozitivan rezultat testa na koronavirus. Naravno, svako ima pravo iz predostrožnosti provjeriti svoj trenutni status zaraženosti koronavirusom.

Pod sljedećim okolnostima se bris nosa i grla ne može uzeti – radi vaše vlastite sigurnosti u danim okolnim higijenskim uvjetima:

  • opstrukcija gornjih disajnih puteva (npr. ako je pri zatvorenim ustima otežano disanje kroz nos, kao u slučaju kijavice, nakon povreda ili neposredno nakon hirurškog zahvata u tom području, polipa, devijacije septuma itd.),
  • urođeni ili stečeni poremećaji zgrušavanja krvi (u slučaju hemofilije ili uzimanja lijekova za razrjeđivanje krvi, izuzev Thrombo-ASS).

Dodatne informacije možete naći u stručnim medicinskim informacijama.

Je li test obavezan?

Ne.

Koliko košta test?

Antigenski testovi u sklopu kampanje Tirol testet besplatni su u ulicama odnosno autobusima za provedbu testiranja za sve ljude koji žive u Tirolu.

Zašto Tirol nudi besplatne antigenske testove?

Time se svim ljudima u Tirolu prepušta kontrola i oni mogu redovno na vlastitu inicijativu provjeravati svoj trenutni status zaraženosti koronavirusom. Testom se ljudi informiraju o svom trenutnom zdravstvenom stanju, pa mogu doprinijeti zaštiti zdravlja drugih. Testiranja su usmjerena na osobe bez simptoma koje ne znaju da u sebi nose virus. One mogu zaraziti druge, koji mogu imati teži tok bolesti. Zbog toga je važno da se i dalje što više ljudi testira da bi se otkrili slučajevi zaraženosti i spriječile daljnje zaraze u Tirolu.

Nemam automobil. Kako mogu doputovati na mjesto provođenja antigenskog testiranja?

Na predostrožno antigensko testiranje možete doći pojedinačno (putničkim vozilom, sredstvima javnog prevoza, biciklom ili pješke). Prilikom upotrebe sredstava javnog prevoza pridržavajte se mjera kao što su održavanje udaljenosti, nošenje zaštite za usta i nos te odgovarajuća higijena ruku.

OPREZ: ako ste već imali pozitivan rezultat antigenskog testiranja i potrebno ga je provjeriti PCR testom, sami dođite u ulicu za provođenje testiranja i nemojte koristiti sredstva javnog prevoza. Trenutno se već smatrate osobom potencijalno zaraženom koronavirusom. Ako niste mobilni, nazovite besplatnu liniju za zdravstvena pitanja 1450.


Testiranje

Koji test se provodi u okviru mogućnosti besplatnog antigenskog testiranja? 

Provodi se brzi antigenski test. Kod njega se radi o brisu nosa i grla, kojim se može dokazati prisustvo virusa, a rezultati su dostupni za kratko vrijeme. Test je siguran i obično je bezbolan.

Mogu li se besplatno antigenski testirati i osobe koje nisu državljani Austrije ili koje ne žive u Austriji? 

Akcija testiranja odnosi se na sve osobe koje žive u Tirolu. Ponuda u apotekama koje učestvuju je obično besplatna i za druge ljude.

Već sam bio/bila zaražen/a koronavirusom. Trebam li se testirati? 

Da.

Koliko dugo traje test? Može li biti potrebno čekati?

Test traje samo nekoliko minuta. Nije moguće predvidjeti vrijeme čekanja u ulicama za provođenje testiranja. Ono zavisi od broja osoba koje se testiraju.

Ko provodi testiranja? 

Za uzimanje uzoraka i očitavanje test kitova su odgovorni isključivo obučeni radnici Crvenog krsta, udruženja Arbeiter-Samariter-Bund te organizacija Johanniter Unfallhilfe i Malteser Hospitaldienst.

Je li test bolan?

Bris se uzima iz nosa vatenim štapićem. Test nije bolan, ali osjećaj može biti neugodan.

Ima li kod antigenskih testiranja rizika na koje treba obratiti pažnju?

Da, test može dovesti do tjelesnih reakcija i u rijetkim slučajevima povreda. Dodatne informacije o tome možete naći u medicinskim informacijama.

U karantinu sam. Mogu li se iz predostrožnosti antigenski testirati?

Ne, u tom slučaju se ne možete besplatno antigenski testirati. U slučaju simptoma hitno nazovite besplatnu liniju za zdravstvena pitanja 1450 odnosno registrirajte se za PCR testiranje putem alata za online prijavu biroa za koordinaciju Tirol.

Hoću li dobiti potvrdu o sudjelovanju u testiranju? 

O svom rezultatu testiranja bit ćete obaviješteni elektronskim ili usmenim putem. Pozitivan rezultat brzog antigenskog testa mora se provjeriti PCR testom. Automatski ćete primiti dodatno obavještenje, kojim vam se daje pravo na ponovan ulazak u ulicu za provođenje testiranja.


Rezultat testiranja:

Gdje i kada ću saznati svoj rezultat testa? 

Antigenski testovi analiziraju se na licu mjesta. O svom rezultatu antigenskog testiranja bit ćete obaviješteni SMS porukom, telefonskim pozivom ili u tiskanom obliku (npr. u ljekarskoj ordinaciji).U slučaju pozitivnog rezultata antigenskog testa dobit ćete dodatno obavještenje putem linije 1450 jer se pozitivan rezultat antigenskog testiranja mora provjeriti PCR testom. To dodatno obavještenje koje primite smatra se „uputnicom” u ulicu za provođenje testiranja i njime se daje pravo na ulazak u ulicu.

Nemam mobilni telefon. Šta mogu učiniti u cilju saznavanja rezultata testa?

Možete navesti svoj broj telefona da biste mogli usmeno primiti obavještenje o rezultatu testa. Brojne ljekarske ordinacije i apoteke nude rezultat testa u tiskanom obliku.

Šta ako je rezultat antigenskog testa negativan? 

Negativan rezultat testa predstavlja samo trenutno stanje i ne znači da više ne morate paziti. U okviru akcije antigenskog testiranja „Tirol testira” besplatan antigenski test može se i naknadno u svakom trenutku besplatno ponoviti. U svakom slučaju se i dalje pridržavajte mjera predostrožnosti: nosite zaštitu za usta i nos, održavajte udaljenost i odgovarajuću higijenu ruku te ograničite društvene kontakte. Ako se pojave simptomi, obratite se na broj 1450 ili svom doktoru putem telefona.

Šta ako je rezultat antigenskog brzog testa pozitivan? 

U tom slučaju će se rezultat brzog antigenskog testa provjeriti PCR testom. I taj test morate izvršiti u ulici za provođenje testiranja. Za to ćete automatski primiti obavještenje od biroa za koordinaciju Tirol. To obavještenje smatra se „upućenjem” u ulicu za provođenje testiranja. Što prije izvršite PCR test. Ako ne možete vozilom ući na lokaciju jer, na primjer, nemate automobil, nazovite besplatnu liniju za zdravstvena pitanja 1450.

VAŽNO: u slučaju pozitivnog rezultata brzog antigenskog testa smatrate se „osobom potencijalno zaraženom koronavirusom”. Molimo vas da se u tom slučaju iz predostrožnosti dobrovoljno sami izolirate (osim tokom vožnje do stanice za testiranje; do te stanice vozite sami odnosno poduzmite odgovarajuće sigurnosne mjere predostrožnosti i ne koristite sredstva javnog prevoza). Informacije o tome možete naći u informativnom listu za osobe čiji status nije razjašnjen. Rezultat PCR testa je obavezujući. Ako rezultat i tog testa bude pozitivan, zdravstvena uprava provodi izolacijske mjere. Dodatne informacije možete naći ovdje: informativni list za osobe s pozitivnim rezultatom testa na koronavirus.

Rezultat mog antigenskog testa je pozitivan. Moram li u tom slučaju odmah izvršiti PCR test? 

Da. U slučaju pozitivnog rezultata antigenskog testa postoji obaveza izolacije i naknadnog PCR testa.

Imam pozitivan rezultat antigenskog testa, a nemam mogućnost sam/a se dovesti u ulicu za provođenje testiranja. Šta trebam učiniti? 

Zamolite člana domaćinstva da vas odveze u ulicu za provođenje testiranja. Pritom nosite obostranu zaštitu za usta i nos, održavajte udaljenost od najmanje jednog metra i otvorite prozor automobila radi prozračivanja. Ako vas ipak niko ne može odvesti automobilom, nazovite besplatnu liniju za zdravstvena pitanja 1450.

Šta ako je rezultat PCR testa pozitivan? 

U slučaju pozitivnog rezultata PCR testa smatrate se osobom zaraženom koronavirusom. U svakom slučaju, na osnovi službene naredbe morate provesti deset dana u karantinu. Zdravstvena uprava pružit će vam informacije u pogledu vaših kontakt osoba odnosno drugih članova domaćinstva.

Imam negativan rezultat antigenskog testa, a moje dijete pozitivan. Smijem li se sa svojim djetetom voziti u ulicu za provođenje testiranja? 

Da, smijete se sa svojim djetetom voziti u ulicu za provođenje testiranja. Ako nemate mogućnosti za to (jer, na primjer, nemate automobil), nazovite besplatnu liniju za zdravstvena pitanja 1450.

Mogu li ići na posao neposredno nakon testiranja?

U slučaju negativnog rezultata testa možete odmah nakon testa obavljati svoj posao. U slučaju pozitivnog rezultata testa moratre se odmah izolirati kod kuće.